رویدادها

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۶ با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکری به همراه مرکز شتابدهی شروع به فعالیت نمود. این مجموعه به منظور ارتقاء  فرهنگ عمومی به منظور حمایت از نوآوری و خلاقیت، ارائه خدمات و تسهیلات و مشاوره در راستای ایجاد زیر ساختهای اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازی شده است.

اخبار

مرکز خدمات فناوری، تحقیق و توسعه

یکی از فعالیت های مهم دانشگاه بزرگ شیراز، ارتباط با شرکت ها، سازمان ها و صنایع مختلف در قالب قراردادهای همکاری فناورانه، پژوهشی و مشاوره ای می باشد که این کار از طریق پژوهشکده ها، مراکز علمی، شرکت های ثبت شده توسط دانشگاهیان و یا از طریق اشخاص حقیقی انجام می شود. هدف این گروه ها که همگی واحد فناوری نامیده می شوند رفع نیاز های علمی و فناوری کشور، ایجاد و گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، تولید ثروت و اعتلای نام و برند دانشگاه شیراز می باشد.

نوآوری و کارآفرینی

حمایت از ایجاد هسته های اولیه نوآوری و کارآفرینی و نظارت بر عملکرد آنها. فعالیتهای مربوطه شامل حمایت از ایده های کسب وکار و نوآوری از طریق فراهم کردن فضا و تسهیلات لازم جهت نوآوران و کارآفرینان بالقوه، مربی گری، برنامه های پیش-حمایتی، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اولیه و سرمایه گذاران مرتبط. حوزه های قابل تمرکز جهت مربی گری و حمایت های مداوم می تواند شامل پیش نیازهایی جهت کارآفرینی، ایده های کسب و کار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت گذاری، برنامه ریزی مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری، چارچوبهای حقوقی و همکاری های رسمی باشد.

مطالب آموزشی پایه

مرکز تجاری سازی فناوری

مرکز تجاری‌سازی فناوری با هدف حمایت از ایده ها، طرح های تجاری، تیم ها و شرکت ها دارای ایده های با قابلیت تولید انبوه و صادرات، ذیل مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز آغاز به فعالیت می نماید. این مرکز آماده ارائه خدمات جهت مشاوره، تاسیس یا همکاری با شرکت های زایشی و دانش بنیان دانشگاهی، ارتباط با صندوق های تامین مالی، نمونه سازی و بازاریابی تخصصی می باشد.

ویدئو آموزشی و خبری