برقراری ارتباط با مرکز نوآوری و کارآفرینی

آدرس شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه پنجم ـ مرکز نوآوری و کارآفرینی

کدپستی: ۸۴۳۳۴-۷۱۹۴۶

وب سایت: iec.shirazu.ac.ir

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر محمد مهدی عارفی

کارآفرینی ، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان ، دفاتر خدمات مشاوره ای، صندوق های پژوهش و فناوری

 کارگاههای آموزشی مرکز

کارشناس : داود بهرامی

شماره تلفن  مستقیم: ۳۶۱۳۴۱۱۴ 071 –  داخلی 4114

مالکیتهای فکری، مدرسه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز ، باشگاه نوآوران و کارآفرینان دانشگاه شیراز

کارشناس مربوطه : مرضیه قدیری

شماره تلفن  مستقیم: ۳۶۱۳4728 071 – داخلی 4728

نمابر : 0716274290

شتابدهنده کوانتوم

شماره تلفن  مستقیم: 36460996 071 –  داخلی 4023

وب سایت: www.Qstartups.co

شتابدهنده هاب شیراز

شماره تلفن  مستقیم: 6460754 071

وب سایت:www.hubshiraz.ir

با ما در تماس باشيد

1 + 4 = ?