(اطلاعیه) تعویق برگزاری دوره کیمیا کالج به علت شیوع بیماری در استانهای فارس و تهران

به اطلاع کلیه متقاضیان دوره کیمیا کالج در دانشگاه شیراز می رساند طبق هماهنگی های انجام شده با تیم برگزار کننده، طبق مصوبه دولت در خصوص تعلیق برنامه های آموزشی حضوری در استانهای تهران و فارس، تاریخ برگزاری این رویدادها تا برقراری شرایط با ثبات از لحاظ کنترل بیماری به تعویق افتاده است.

هرگونه اخبار در مورد برگزاری دوره اطلاع رسانی خواهد شد.

 

نظرات بسته شده است.