برنامه مدرسه نوکا روز چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت

برنامه روز چهارشنبه 25 اردیبهشت :

ساعت 14 الی 18 :دوره نحوه ارائه ایده و ارزشیابی ایده  – تالار مصطفوی

ساعت 18 الی 20 :کافه کارآفرینی دانشگاه شیراز با حضور سه نفر از کارافرینان برجسته استان –  تالار مصطفوی

پذیرایی افطار

برنامه روز پنج شنبه 26 اردیبهشت :

ساعت 14 الی 18 : دوره ارائه مدل کسب کار