اهداف دفتر انتقال فناوری

۱. شناسایی توانمندی‌های مخاطبان داخلی برای ایده و محصولات قابل عرضه
۲. شناسایی نیازمندی‌های سازمان‌ها، نهادها، صنایع و سرمایه‌گذاران برای ایده و محصول و تجزیه و تحلیل آن‌ها
۳. ایجاد ارتباط هوشمند بین توانمندی‌ها و نیازها و اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبان داخلی و کمک به تجاری‌سازی یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی
۴. راه‌اندازی حلقه‌های مشورتی از پیشگامان دانشگاهی ارتباط با مخاطبان خارجی برای کمک به عقد قراردادهای جدید
۵. پیگیری تا نتیجه مناسب در قراردادهای منعقد شده
۶. امکان عقد قرارداد از طرف دانشگاه با مجوز مدیریت مرکز و واگذاری آن به تیم‌های مناسب (در صورت گستردگی پروژه و یا قراردادهای همکاری با صنایع)
۷. ارزش‌آفرینی و ثروت‌آفرینی برای اعضای دانشگاه
۸. توسعه بازار محصولات دفاتر فناور و ورود به بازارهای جدید
۹. ارائه کارگاه آموزشی در صنایع، نهادها و سازمان‌ها
۱۰. معرفی کانال‌های جدید کسب درآمد برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان
۱۱. ایجاد زمینه بکارگیری هرچه بیشتر توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه و واحد‌های پژوهشی در شهر شیراز
۱۲. ترغیب اعضای دانشگاه برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیاز‌های جامعه و امکان افزایش درآمد
۱۳. افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه
۱۴. بهبود رتبه دانشگاه شیراز در مجامع بین المللی