بازدید پارک علم و فناوری استان فارس- سه شنبه ۲۱ خرداد

 قابل توجه شرکت کنندگان دوره های خلاقیت نوآوری و کارآفرینی (مدرسه نوکا )

محل سوار شدن اتوبوس : دانشگاه شیراز- اولین میدان ورودی پردیس ارم

روز سه شنبه ۲۱ خرداد ساعت ۸:۱۵ الی۸:۳۰- بازدید ۲ ساعته  می باشد.

اتوبوس ساعت ۸:۳۰ حرکت خواهد کرد.

اشخاصی که با وسیله شخصی تشریف می آورند ساعت ۹ جلوی در ورودی پارک علم و فناوری فارس حضور داشته باشند.

آدرس پارک علم و فناوری فارس: بلوار میرزای شیرازی- شهرک آرین- خیابان فناوری.

نظرات بسته شده است.