برگزاری هفته پژوهش استان فارس

هفته پژوهش 1399 با همکاری دانشگاه شیراز و استانداری فارس بصورت مجازی برگزار خواهد شد. زمان برگزاری : 30 اذرماه لغایت 4 دی ماه