معرفی انتقال فناوری

دفتر خدمات انتقال فناوری

صنایع و سازمان‌ها جهت حفظ بازارهای رو به تحول خود همواره به دنبال فناوری‌های جدید هستند، از سویی پژوهشگران و صاحبان ایده به بستری برای فروش فناوری های خود نیاز دارند. فرآیند انتقال فناوری بستری برای عرضه و تقاضای فناوری است.
دفتر انتقال فناوری به صاحبان ایده و فناوری کمک می‌کند تا بتوانند با صنایع و سرمایه گذاران وارد مذاکره و همکاری شوند، از طرف دیگر فناوری های جدید را به صنایع و سرمایه گذاران معرفی می نماید.
انتقال فناوری را می‌توان به صورت انتقال دارایی‌های فکری تکنولوژیکی از قبیل مهارت‌ها، دانش‌ها، تجهیزات و روش‌های ساخت از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش‌های مرسوم قانونی و یا غیر آن تعریف نمود. تقویت بنیه تولیدی و برپایی اقتصادی توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن می‌باشد که در این میان انتقال فناوری نقش اساسی را بازی می‌کند.
دفتر انتقال فناوری، با ارائه راه‌هایی جهت برقراری ارتباط با صنایع، به تمامی افراد مشتاق و دغدغه‌مند در این راستا کمک می‌کند تا بتوان در حین استفاده از نیرو و انرژی موجود در دانشگاه، به عنوان یکی از مراکز علمی مهم کشور، در راستای اقتصاد دانش‌بنیان و تجاری سازی ایده‌ها و محصولات قدم برداشت و صنایع بتوانند گام به گام با دانشگاه قدم بردارند.