دفتر خدمات مالکیت فکری

مدارک لازم جهت ارزیابی اولیه اختراعات
۱- معرفی از رئیس اداره ثبت اختراعات دریافت از طریق سایت http://ipm.ssaa.ir
۲- مدعیان محترم جهت کسب اطمینان از ارسال پرونده به دانشگاه شیراز بر اساس نوبت دهی اعلام شده به آنها، شماره نامه و شماره اظهارنامه را به ادرس ایمیل مرکز ارسال نمایند. مدعیان محترم در این مرحله میتواند داور پیشنهادی خود را نیز معرفی نمایند. لازم به ذکر است داوری بصورت محرمانه انجام می پذیرد و معرفی داور تنها پیشنهاد است.
۳- کارشناس مرکز پس از بررسی و تعیین داور پرونده از طریق ایمیل مدعی را مطلع می نماید.
۴-مدعی موظف است در زمان تعیین شده مدارک مورد درخواست را از طریق ایمیل برای دفتر مالکیت فکری ارسال نماید. شایان ذکر است در صورتیکه مدعی در مدت زمان تعیین شده اقدام نکند پرونده به اداره ثبت اختراعات عودت خواهد شد.
۵-مدارک شامل (خلاصه، ادعانامه، شرح و توصیف، نقشه) بصورت PDF
۶- واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ چهارصد هزار تومان به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز: بانک ملت ـ شماره حساب ۵۶۷۲۸۶۲۶۱۶ با شناسه واریز ۲۴۰۰۰۸۰۱۰۷۱۷۴
۷- در صورت تائید اختراع، مبلغ ۱۰.۰۰.۰۰۰ ریال ( دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز)، ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (اشخاص حقیقی) و ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اشخاص حقوقی) دریافت خواهد شد.
۸- فرایند داوری در دانشگاه شیراز محرمانه می باشد و پس از داوری اولیه در صورت وجود ابهام و اعتراض مجری محترم می تواند یکبار بصورت کتبی درخواست ارزیابی مجدد داشته باشد که مستلزم صرف هزینه نیست.
۹-مهلت ارزیابی مجدد دو ماه پس از ارزیابی اولیه است و پس از این تاریخ جواب به اداره ثبت اختراعات ارسال خواهد شد و اعتراض پذیرفته نخواهد شد.
۱۰- مدت زمان لازم برای بررسی هر پرونده ۵ ماه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بسته به محتوای پرونده گاهی مدت مان بیشتری برای داوری مورد نیاز است .
۱۱-پس از ارسال پرونده به اداره ثبت اختراعات پرونده در دانشگاه شیراز مجدد بررسی نخواهد شد.
۱۲-در صورت درخواست تغییر داور کل هزینه حق الزحمه داور مجدد دریافت خواهد شد.

ارتباط با کارشناس
سرکار خانم مهندس مرضیه قدیری زوج
روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲
شیراز ـ میدان ارم ـ ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه پنجم ـ دفتر مالکیت فکری. کد پستی: ۸۴۴۷۱-۷۱۹۴۶
تلفن: ۳۶۱۳۴۷۲۸ و ۰۷۱۳۶۲۷۴۲۹۰

نظرات بسته شده است.