عضویت دانشجویان

 • سطح 1(مهمان)

دانشجویان  ورودی جدید هرسال تحصیلی در روز معارفه کارت عضویت سفید رنگ و بی نام دریافت خواهند کرد. این اعضا پس از شرکت در کارگاه های معرفی فعالیتهای مرکز نوآوری و کارآفرینی که توسط انجمنهای علمی دانشجویی و با همکاری و مشارکت مرکز برگزار می شود در صورت علاقه مندی به سطح 2 ارتقا می یابند.

 • سطح 2(اآزمایشی)

دانشجویان پس از سطح 1 به عنوان عضو آزمایشی با دریافت کارت برنزی از مزایا و خدمات پیش بینی شده استفاده خواهند نمود.

مزایای استفاده از کارت برنزی

 • بهره مندی از آموزش های رایگان مرکز
 • دریافت پشتیبانی مالی بلا عوض تا سقف 20 میلیون ریال برای انجام طرحهای پژوهشی و نمونه سازی
 • جلسات مستمر با کارآفرینان برتر استان و استفاده از تجربه های ایشان
 • شرکت در مسابقات ایده پردازی
 • حضور در جلسات و نقد فیلم های نوآوری و کارآفرینی و آموزشی در زمینه کسب و کار
 • بازدید از پارک علم و فناوری فارس و آشنایی با شرکت های خلاق و کارآفرین استان
 • گپ و گفت با کارشناسان سرمایه گذاری شرکتهای برتر استان

 

 • سطح 3(اعضا اصلی )

آن گروه از دانشجویانی که در مدت یکسال تحصیلی در زمان عضویت آزمایشی یک طرح نوآوری و کارآفرینی فعال و یا پایان یافته داشته باشند می توانند به عنوان عضو اصلی با دریافت کارت نقره ای به عضویت باشگاه در آیند.

 

 • مزایای استفاده از کارت نقره ای

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شیراز دوره های آموزشی متنوعی را در راستای آشنایی دانشجویان محترم با مفاهیم مرتبط با حوزه کسب و کار برگزار می نماید . دانشجویان دارای کارت نقره ای میتواند بنابر تناسب کاری  و علاقه مندی در این دوره ها بصورت رایگان شرکت نمایند علاوه بر آن خدمات دیگری به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

 • مشاوره رایگان در تدوین طرح کسب و کار جهت معرفی به سرمایه گذارران یا ورود به بورس ایده کشور
 • معرفی به صندوقهای اعطا کننده تسهیلات کم بهره
 • حمایت از استقرار در مراکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری استان فارس و دریافت حمایتهای مالی از صندوق های پژوهش و فناوری جهت اجرای ایده های خود
 • شرکت رایگان در کارگاههای تخصصی پیشرفته
 • معرفی و حمایت از تشکیل استارت آپ و استقرار در شتابدهنده های دانشگاه

 

2- عضویت دانش آموختگان

 • دانش آموختگان دانشگاه شیراز می توانند در صورت احراز یکی از شرایط زیر به عضویت باشگاه با دریافت کارت طلایی درآیند.
 • همکاری در برگزاری رویداد و کارگاه های مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
 • شرکت در حداقل 10 رویداد و کارگاه برگزار شده طی سال توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی
 • حمایت مالی از برگزاری رویدادها و کارگاههای مرکز نوآوری و کارآفرینی
 • تاسیس شرکت دانش بنیان با مشارکت اساتید دانشگاه
 • اعضا اصلی شاخص در زمان دانشجویی به تشخیص شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
 • پرداخت حق عضویت سالیانه باشگاه

مزایای استفاده از کارت طلایی

این اعضا با وجود دانش آموختگی علاوه بر ارتباط مستمر با اعضا باشگاه و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه، از تمام مزایای اعضای دانشجوی اصلی

بهرمند خواهند شد .

3-اساتید فناور و کارآفرین

اساتید فناور و کارآفرین دانشگاه می توانند در صورت داشتن یکی از شرایط ریر با دریافت کارت پلاتینی عضو باشگاه شوند.

الف) مشارکت در تدوین و برگزاری کارگاه در حوزه نوآوری و کارآفرینی

ب) مشارکت در تاسیس شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

ج) تدوین محتوی درسی و یا تدریس در حوزه نوآوری و کارآفرینی

د) حمایت معنوی و مالی در پیشبرد اهداف مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه

و) داشتن اختراع ملی و بین المللی

مزایای استفاده این نوع عضویت

بهره مندی از گرنت ویژه اساتید فناور و کارآفرین

4- عضویت نوآوران و کارآفرینان شاخص استان و کشور

نوآوران و کارآفرینان شاخص استان و کشور که با حمایتهای معنوی و مالی خود نقش سازنده ای در پیشبرد اهداف مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه داشته باشند، می توانند بصورت افتخاری با دریافت کارت آبی ستاره دار عضو باشگاه شوند. تشخیص اعطاء کارت عضویت افتخاری به این نوع اعضاء و تعداد ستاره های ان بر عهده شورای نوآوری و کارافرینی دانشگاه می­باشد. اما در کل به نوآوران و کارآفرینان شاخص استان و کشور که با حمایتهای معنوی و مالی خود نقش سازنده­ای در پیشبرد اهداف مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه داشته باشند، اعطا خواهد شد.

مزایای استفاده از کارت آبی ستاره دار

 • ارتباط مستمر با اعضاء باشگاه به عنوان نوآوران و کارآفرینان جوان و صاحب ایده و اندیشه های نو
 • استفاده از امکانات شتابدهنده مستقر در مرکز نوآوری و کارآفرینی
 • دریافت کارت تخفیف جهت شرکت در رویدادها و کارگاهها
 • اطلاع ازطرحهای نوآورانه و کارافرینانه فعال انجام شده در مرکز
 • ایجاد اولویت های سرماه یه گذاری برای مشارکت در طرحهای نوآورانه و کارآفرینانه فعال و انجام شده در مرکز
 • شناسایی و بکارگیری دانشجویان خلاق و نوآور جهت توسعه فعالیتهای خود
 • تقاضای برگزاری رویدادهای حل مساله جهت رفع نیازهای فناورانه فعالیتهای اقتصادی خود
 • امکان مشارکت با دانشگاه در تاسیس شرکتهای دانش بنیان نوع 2 جهت توسعه فعالیت های اقتصادی خود
 • امکان همکاری و مشارکت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در راه اندازی مرکز نوآوری مشترک
 • امکان تخصیص فضای فیزیکی در برج نوآوری و یا مراکز رشد دانشگاه
 • امکان استفاده از خدمات مدرسه نوکا ( مدرسه نوآوری و کارافرینی دانشگاه شیراز)