رویداد ملی شتاب در حوزه فناوریهای نوین آب و غذا

بر روی پوستر کیلیک کنید.

زمان برگزاری : 15 الی 17 اسفندماه

مکان برگزاری: پارک علم و فناوری فارس

http://evand.co/lpcvp