شرکت هوشمند اول برتر شیراز (هاب شیراز)

موضوع شرکت عبارت است از تحقیق، توسعه، ارتقاء دانش، پژوهش، نوآوری، در حوزه های مرتبط با ارتباطات و فناوری بویژه حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن همراه، طراحی، معرفی و ارائه سرویس های مختلف قابل ارائه از طریق شبکه تلفن همراه اعم از سرویس های ارزش افزوده، اپلیکیشن ها و سایر خدمات و سرویس ها، سرمایه گذاری در حوزه دانش و تکنولوژی مرتبط با شبکه تلفن همراه، ، ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایش سرویس های جدید، بازاریابی سرویس های جدید تلفن همراه و به طور کلی هرگونه فعالیت مرتبط به حوزه ارتباطات سیار و فناوری های نوین، نوآوری و توسعه کسب و کار و خدمات ارائه شده و یا قابل ارائه با تلفن همراه و اخذ وام و تسهیلات  از بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی.

مدیر عامل:  آقای مهندس نیک محمدی

شیراز – بلوار جمهوری اسلامی – جنب ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – برج نوآوری و کارآفرینی طبقه هشتم

تلفن: 364607540-071

آدرس سایت : hubshiraz.ir