صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس

صندوق پژوهش و فناوری در فارس با هدف کمک به مباحث پژوهشی و با مشارکت دانشگاه شیراز در سال۹۱ شکل گرفته است. اعطای تسهیلات و تامین سرمایه، حمایت در راستای صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز در امور پژوهشی- تحقیقاتی- نوآوری و نمونه‌سازی فعال واحدهای تولیدی از جمله وظایف این صندوق غیردولتی است. این صندوق در پارک علم و فناوری فارس مستقر می باشد.

Website: www.Fstp.ir.com

نظرات بسته شده است.