طرحهای کارآفرینی دانشجویی

اصلی­ ترین هدف مرکز کارآفرینی تشویق دانشجویان به ارائه طرح­ های خلاقانه و کارآفرینانه در زمینه های گوناگون و حمایت از دانشجویان کارآفرین به منظور ساخت و پیاده­ سازی نمونه طرح خود می باشد. دانشجویان کارآفرین بایستی مراحل زیر را جهت انجام طرح خود به انجام برسانند:

۱. ارائه خلاصه تایپ شده طرح خود به هسته کارآفرینی دانشکده مربوطه؛ این خلاصه طرح بایستی براساس فرمت استاندارد تهیه شود:

   الف:  – دریافت شناسنامه تفضیلی طرح کارآفرینی

      ب:    – دریافت طرح کسب کار کارآفرینی  

  • تبصره:
  • به مجری طرح دستمزدی پرداخت نخواهد گردید.
  •  ده درصد از بودجه طرح به استاد ناظر تعلق می­ پذیرد.
  • ارائه طرح کسب و کار برای انعقاد قرار داد اجباری می باشد.
  • در صورت تشکیل تیم های سه نفره برای انجام طرحهای کارآفرینی با کل مبلغ پیشنهادی برای انجام طرح موافقت می گردد.

۲. بررسی طرح مذکور در هسته کارآفرینی دانشکده تعیین داور بصورت محرمانه برای بررسی طرح

۳. ارائه طرح از طرف هسته دانشکده به مرکز کارآفرینی

   ۴. مطرح شدن طرح در شورای علمی مرکز کارآفرینی و بررسی همه جانبه آن توسط اعضای شورا. این شورا متشکل از معاون محترم پژوهش و فناوری، ریاست مرکز نوآوری و کارآفرینی ، رؤسای هسته دانشکده  های مختلف دانشگاه بوده که طرح­ های ارائه شده در آن مطرح و اعضا نظر خود را راجع به عملی بودن طرح، کارآفرینانه بودن طرح، هزینه پیش­ بینی شده و غیره ارائه می دهند.

۵. طرح­ هایی که در این جلسه تصویب می­ گردند به دو گونه­ اند:

تبصره  برخی طرحها بر اساس نظر شورا برای داوری نهایی به اساتید متخصص ارجاع داده می شوند.
این گونه طرح­ ها ابتدا به داوران مشخص شده از طرف شورا فرستاده می­ شوند و شورا براساس نظر داور تصمیم گیری خواهد کرد.

۶. پس از تصویب نهایی طرح دانشجویان مجری طرح بایستی به مرکز کارآفرینی مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

۷. پس از عقد قرارداد با مراجعه به حسابداری دانشکده مربوطه قسمتی از مبلغ قرارداد (۲۵% مبلغ قرارداد) بر اساس تقاضای استاد ناظر طرح  به مجری پرداخت می شود.

۸. مجری با ارائه گزارشات پیشرفت کار  به ناظر طرح و با تایید ایشان  ۵۰% مبلغ قرارداد را دریافت می نماید.

 ۹ پس از اتمام طرح مجری طرح تمامی فاکتورهای هزینه شده طرح را که دارای امضا و مهر می­ باشد طی لیستی به تأیید ناظر طرح رسانیده و به رئیس هسته دانشکده تحویل می­ نماید؛ که پس از تأیید ایشان تحویل حسابداری دانشکده گردیده و مابقی بودجه در نظر گرفته شده به مجری پرداخت می­ گردد.

تبصره: در صورتیکه مجری طرح در حین انجام طرح نیاز به تمدید مدت قرارداد و مبلغ آن داشته باشد مراتب را به ناظر طرح اعلام کرده  تا در جلسه هسته کارآفرینی دانشکده و شورا کارآفرینی بررسی گردد.

 – فرم درخواست افزایش هزینه طرح

                    – فرم افزایش مدت قرارداد طرح

    ۱۰. پس از هزینه­ کرد تمامی بودجه و اتمام طرح، مجری بایستی در حضور ناظر طرح، نمونه ساخته شده را تست نموده و به تأیید ناظر طرح برساند.

    ۱۱. آخرین مرحله، ارائه گزارش کاملی از مراحل انجام طرح و نتیجه نهایی به همراه فیلم، عکس، مستندات و مدارک هزینه ­کرد نهایی طرح به علاوه پوستر طرح با مشخصاتی که هنگام بستن قرارداد به مجری تحویل می گردد به مرکز کارآفرینی دانشگاه می­ باشد.

 – موارد ارائه گزارش نهایی طرح و پوستر