مرجع ارزیابی و داوری اختراعات

شرح وظایف

 • بررسی علمی کلیه ادعاهای ثبت اختراع ارجاع شده از اداره ثبت اختراعات کشور (در کلیه رشته ها)
 • ارزیابی اختراعات جهت اخذ تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
 • تلاش برای ایجاد زمینه خرید و فروش اختراعات با تاسیس دفتر خدمات مالکیت فکری

مدارک لازم جهت ارزیابی اولیه اختراعات

 • نامه معرفی از رئیس اداره ثبت اختراعات
 •  رونوشت برگه های اظهارنامه ( دریافت از طریق سایت http://iripo.ssaa.ir قسمت چاپ اظهارنامه اختراع )
 • کپی از صفحه اول شناسنامه مخترع یا مخترعین
 • دو سری رونوشت شرح کامل طرح (شامل ادعا نامه، شرح و توصیف اختراع، وجوه افتراق، نقشه فنی ) به همراه یک سری فایل های word و pdf  آن بر روی CD – به همراه ارائه عکس و فیلم دستگاه و یا نمونه ساخته شده ( در صورت امکان)
 • واریز و ارائه فیش بانکی  به مبلغ 400 هزار تومان (حق الزحمه داوری) به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز: بانک ملت  ـ شماره حساب 5672862616 با شناسه واریز 2400080107174
 • در صورت تأیید داوری، مبالغ  به شرح ذیل دریافت می گردد:
 • دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز مبلغ یک میلیون ریال (100 هزار تومان)
 • اشخاص حقیقی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال ( 150 هزار تومان)
 • اشخاص حقوقی مبلغ دو میلیون ریال (200 هزار تومان)
 • مدت زمان لازم جهت داوری حداقل 2 ماه می باشد.
 • ارائه جوابیه داوری به ایمیل ثبت شده در اظهارنامه ارسال می گردد. لطفا در درج ایمیل دقت فرمایید.
 • مدعی محترم تنها یک ماه بعد از ارزیابی مجدد یکبار حق اعتراض به نتیجه داوری را دارد. ارزیابی مجدد توسط داور اول مستلزم صرف هزینه نمی باشد.
 • در صورت اعتراض و درخواست تغییر داور حق الزحمه داوری مجدد دریافت خواهد شد.

مدارک لازم جهت ارزیابی اختراعات بین المللی (PC )

 • واریز و ارائه فیش بانکی  به مبلغ 800 هزار تومان (حق الزحمه داوری) به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز: بانک ملت  ـ شماره حساب 5672862616 با شناسه واریز 2400080107174
 • در صورت تأیید داوری، مبلغ یک میلیون ریال (100 هزار تومان) اخذ می گردد.

مدارک لازم جهت ارزیابی تاییدیه علمی اختراعات

 • دریافت فایل اعتبارسنجی اختراع و فرم خام ارزیابی اختراع
 • ارائه درخواست کتبی و تایپ شده مخترع جهت تأیید علمی اختراع
 • ارائه کپی برابر با اصل شده گواهی نامه ثبت اختراع
 • ارائه ۵ سری شرح کامل اختراع طبق استاندارد زیر:
  • عنوان اختراع
  • زمینه فنی مربوط به اختراع و دانش قبلی مربوطه
  • ارزیابی دانش قبلی
  • افشای اختراع ( توضیحات فنی کامل)
  • ارائه راه انجام اختراع
  • تأثیرات سودمند اختراع
  • ادعاها
  • چکیده
  • اشکال و تصاویر
 • واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ پنج میلیون ریال جهت افراد حقیقی و مبلغ ده میلیون ریال جهت افراد حقوقی به شماره حساب 5672862616 با شناسه واریز 2400080107174
 • در صورتی که اختراع توسط شخص، گروه و انجمنی تأیید شده است، تأییدیه مذکور باید ضمیمه مدارک فوق باشد.

برقراری ارتباط با دفتر

کارشناس دفتر: سرکار خانم مرضیه قدیری زوج

شیراز ـ میدان ارم ـ ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه پنجم ـ دفتر مالکیت فکری. کد پستی: ۸۴۴۷۱-۷۱۹۴۶

تلفن: ۳۶۱۳۴۷۲۸-۰۷۱ و ۰۷۱۳۶۲۷۴۲۹۰

آدرس پست الکترونیکی davari.shirazu@gmail.com

ساعات مراجعه: شنبه تاچهارشنبه از ساعت ۸الی ۱۲