مرکز خدمات و مشاوره فنی و مهندسی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره فنی و مهندسی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء خدمات مهندسی در زمینه های مختلف ا زجمله مهندسی عمران، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک و سایر رشته های های مهندسی و کمک به رفع نیازها این مرکز راه اندازی شده است .

اهداف:

  • کمک به حل و مشکلات مهندسی و فنی استان و کشور از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی به کلیه سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی
  • فراهم آوردن زمینه فعالیتهای مهندسی و فنی گروهی برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
  • ارتقاء سطح آگاهی های علمی و فرهنگ مهندسی و فنی در استان و کشور
  • ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی برای مرکز و دانشگاه
  • کمک به ارتقا دانش مهارت دانش آموختگان رشته های مرتبط با مهندسی

شرح وظایف:

  • ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مختلف
  • همکاری با رسانه ها و سازمانها برای اعتلای فرهنگ مهندسی
  • همکاری و تبادل نظر با موسسات و انجمن های فرهنگ مهندسی
  • برآورد هزینه های طرحهای مهندسی

مشخصات رئیس مرکز:

آقای دکتر مهدی اله بخشی – استادیار بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

allahbakhshi@shirazu.ac.ir

تلفن:۳۶۱۳۳۵۴۵-۰۷۱

نظرات بسته شده است.