مرکز خدمات و مشاوره مالی – اقتصادی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره مالی – اقتصادی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی در جامعه و نیز کمک به رفع نیاز های صنایع و بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان فارس این مرکز راه اندازی شده است.

اهداف:

  • کمک به حل و مشکلات در کلیه حوزه های کسب و کار و کارآفرینی استان و کشور از طریق ارائه خدمات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • فراهم آوردن زمینه فعالیتهای مشاوره کسب و کار برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
  • ارتقاء سطح آگاهی های علمی و و مهارتهای اجرایی، صنعتی و بازرگانی استان و کشور پیرامون آخرین دستاوردها و یافته های نوین در حوزه های مالی و اقتصادی
  • ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی برای مرکز و دانشگاه
  • کمک به ارتقا دانش مهارت دانش آموختگان رشته های مرتبط با رشته های مرتبط

شرح وظایف:

  • ارائه خدمات و مشاوره مالی – اقتصادی در امور داخلی و بین المللی
  • همکاری با رسانه ها در جهت اعتلای رشد و توسعه اقتصادی جامعه
  • مشاوره در کلیه امور مختلف مالی – اقتصادی و سرمایه گذاری
  • همکاری و تبادل نظر با موسسات مشاوره مالی- اقتصادی داخلی و بین المللی

نظرات بسته شده است.