مرکز خدمات و مشاوره معماری و شهرسازی

به منظور ارائه خدمات و مشاوره معماری و شهرسازی در دانشگاه شیراز و کمک به ارتقاء فرهنگ معماری و شهرسازی در جامعه و کمک به رفع نیاز دستگاهها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان فارس این مرکز راه اندازی شده است.

اهداف:

  • کمک به حل و مشکلات در کلیه حوزه های معماری و شهرسازی از طریق ارائه خدمات به کلیه سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی
  • فراهم آوردن زمینه فعالیتهای معماری و شهرسازی برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری
  • ارتقاء سطح آگاهی های علمی و و مهارتهای اجرایی، صنعتی و بازرگانی استان و کشور پیرامون آخرین دستاوردها و یافته های نوین معماری و شهرسازی
  • ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی برای مرکز و دانشگاه
  • کمک به ارتقا دانش مهارت دانش آموختگان رشته های مرتبط با رشته های مرتبط

شرح وظایف:

  • همکاری با رسانه ها در جهت اعتلایفرهنگ معماری و شهرسازی
  • همکاری با رسانه ها در جهت اعتلای فرهنگ معماری و شهرسازی متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و توسعه پایدار در جامعه
  • مشاوره در کلیه امور مختلف معماری و شهرسازی
  • همکاری و تبادل نظر با موسسات مشاوره مرتبط داخلی و بین المللی

مشخصات رئیس مرکز:

آقای دکتر  محمد حسین پور – استادیار بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری

m_hossainpour53@hotmail.com

تلفن 3623599-071