مسئول : جناب آقای دکتر مجتبی قائدی – استادیار بخش مهندسی نفت

اطلاعات تماس:

mojtaba.ghaedi@gmail.com

شماره تماس: 36133680