مصوبات سی و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار

مصوبات سی و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور در خصوص  “زمینه سازی برای امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری بورس ، ” توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار” و  ” تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی” ابلاغی از جانب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ( شماره ۷۲۵۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲) از لینک زیر قابل دانلود است:

دانلود مصوبه شماره ۷۲۵۷۸ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

ممکن است شما دوست داشته باشید