معرفی- استانداردسازی

به منظور گسترش همکاریها و هم­افزایی علمی، فنی و آزمایشگاهی در حوزه تحقیقات کاربردی و تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی ایران در قالب انجام پایان نام های کارشناسی ارشد و دکتری و انعقاد قراردادهای پژوهشی، تفاهم نامه همکاری دانشگاه شیراز و اداره کل استاندارد فارس منعقد  و دفتر استاندارد سازی در برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تاسیس گردید.

وظایف دفتر

 • برگزاری بازدیدهای لازم از توانمندیهای موجود در اداره کل استاندارد
 • برگزاری کارگاه برای اعضای هیات علمی دانشگاه و آموزش نحوه تدوین استاندارد
 • ایجاد زمینه های لازم جهت استاندارد سازی آزمایشگاه های دانشگاه شیراز خصوصاً آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به عنوان آزمایشگاه مرجع استاندارد
 • برگزاری کارگاه برای معرفی استاندارد و زمینه های پژوهشی برای اساتید و دانشجویان
 • ایجاد بستر مناسب جهت بهره­مندی اساتید صاحب صلاحیت دانشگاه از گواهی کارشناسان رسمی استاندارد در حوزه تخصصی
 • شناسایی و معرفی اساتید و دانشجویان علاقه مند برای همکاری با اداره کل استاندارد
 • تلاش برای جهت دهی پروژه های کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری برای تدوین استانداردهای جدید
 • کمک به برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی برای معرفی و فرهنگ سازی استاندارد
 • ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه، سازمان استاندارد و صنعت
 • ارائه خدمات مشاوره ای جهت اخذ استانداردهای لازم به منظور تجاری سازی محصولات توسط استارت آپ­ها، شرکتهای دانش بنیان و فناوران دانشگاهی
 • ارائه خدمات مشاوره ای جهت اخذ استاندارد بر صنایع استان

محورهای فعالیت دفتر

 • دریافت مستمر اولویتهای تدوین استاندارد مورد نیاز سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد استان
 • همکاری با دبیران تدوین برای برگزاری جلسات کمسیون های فنی تدوین با حضور اعضای هیات علمی با تخصص­­های مرتبط در دفتر استاندارد سازی دانشگاه
 • تشکیل بانک­ اطلاعاتی استادان دانشگاه علاقه مند به مشارکت در تدوین به تفکیک رشته های تخصصی و موضوع استاندارد
 • شناسایی محصولات بومی استان (اعم از استاندارد و فاقد استاندارد) و هماهنگی با اعضای هیات علمی متخصص برای طرح پیشنهاد تدوین در قالب پروژه های پژوهش محور
 • ترغیب و سامان دهی اعضای هیات علمی برای پذیرش پایان نامه­های دانشجویان ارشد و دکترا در زمینه تدوین استاندارد های پژوهش محور
 • شناسایی مشکلات فنی و کیفی واحدهای تولیدی استان جهت اخذ استاندارد و عقد قرارداد جهت رفع آنها
 • شناسایی و دریافت ظرفیت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با همکاری اداره کل و تشکیل کمیته های فنی (TC) متناظر
 • مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه (ترجیحاً دارای پروانه کارشناسی) برای برگزاری دوره های آموزشی مدیران کنترل کیفیت استان با همکاری اداره کل استاندارد استان
 • دریافت ظرفیت پذیرش کارآموزی دانشجویان از اداره کل و معرفی کارآموز
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان با همکاری اداره کل استاندارد استان
 • پیگیری صدور پروانه کارشناسی جهت اعضای هیات علمی متقاضی
 • هماهنگی برای حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها با توجه به تخصص در جلسات کمیته علائم صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی در داخل اداره کل استاندارد استان
 • شناسایی نیازمندیهای آزمایشگاهی اداره کل استاندارد و اقدام برای تایید صلاحیت آزمایشگاههای دانشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان
 • تشکیل کمیته استاندارد سازی دانشگاه متشکل از چهار نفر از اعضای هیات علمی به همراه مدیر دفتر استاندارد سازی دانشگاه (ترجیحاً دارای پروانه کارشناسی استاندارد و یا سابقه تدوین و بازنگری استاندارد)