معرفی-دفتر انتقال فناوری

یکی از برنامه های دانشگاههای بزرگ دنیا در راستای گذر از تمرکز بر تحقیق به سمت توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب و کار، راه اندازی دفاتر انتقال فناوری(Transfer Technology Office)TTO است. توسعه این برنامه­ها موجب شده است تا ارتباط نزدیک­تری میان دانشگاه­ها و صنایع مختلف برقرار شود تا بدین ترتیب دانشگاه­ها بتوانند نقش فعال­تری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. از جمله نتایج ارتباط میان دانشگاه و صنعت میتوان به توسعه دانش کاربردی جدید، پرورش نیروهای انسانی ماهر در قالب مشاوران دانشگاهی، کاهش هزینه تحقیقات در نتیجه دستیابی سریع­تر شرکتهای بزرگ و کوچک به آزمایشگاه­ها و کتابخانه­های دانشگاه­ها، ایجاد شبکه­های اجتماعی منسجمی از دانشگاهیان که ارتباط میان دانشگاهها و مراکز علمی و صنعت را درک می­کنند، امکان توجیه راحت­تر سرمایه­گذاران داخلی و خارجی و بهبود جایگاه و موقعیت دانشگاهها و دانشجویان در سطح جامعه اشاره کرد. تجاری­سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی و درآمد زایی از نتایج تحقیقات دانشگاهی در کنار تبدیل دانشگاه­ها به دانشگاه­های کارآفرین (نسل سوم) از جمله اهداف مهم در تاسیس این دفاتر می باشد.

 

شرح وظایف

 • تشویق پژوهشگران دانشگاه به افشاء دستاوردهای پژوهشی و فناوری جهت بهره برداری تجاری از آن به نفع خود و دانشگاه.
 • هماهنگ­سازی و هدفمندسازی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه در جهت تجاری­سازی هرچه بیشتر آنها از طریق ارائه مشاوره به پژوهشگران در مراحل تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی با هدف افزایش امکان بهره برداری از نتایج آنها.
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص قابلیت تجاری شدن نتایج تحقیقات و ارائه مشاوره در مورد حفاظت از دارایی­های فکری و انتشار نتایج تحقیقات.
 • انجام اقدامات لازم برای ثبت و حفاظت از دارایی­های فکری حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی.
 • برنامه­ریزی برای تدوین و مستندسازی دانش، فناوریها و مهارتهای موجود در دانشگاه.
 • ارائه آموزش، مشاوره و حمایت در زمینه مدیریت دانش و حفاظت از داراییهای فکری، تدوین دانش فنی و مستندسازی فناوری.
 • ارزش گذاری دستاوردهای پژوهشی و فناوری جهت انتقال به متقاضیان و ارائه مشاوره­های لازم در این خصوص.
 • کمک به تنظیم قراردادهای انتقال فناوری.
 • ارائه خدمات مشاوره ای مختلف اعم از بازاریابی، مالی و حقوقی به منظور انتقال و تجاری سازی فناوری.
 • تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای ارائه قابلیت ها و دانش فنی بدست آمده در دانشگاه و شناسایی نیازهای جامعه به منظور جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری آتی دانشگاه.
 • تلاش جهت تأمین منابع مالی و جذب سرمایه گذاران برای خرید دانش فنی و دستاوردهای دانشگاه.
 • اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برگزاری نمایشگاه و فن بازار به منظور ایجاد زمینه تبادل دانش فنی.

مخاطبین دفاتر انتقال فناوری در زمینه سرمایه گذاری

 • اساتید و دانشجویانی که دارای فناوری اثبات شده و با توجیه اقتصادی هستند می توانند درخواست خود را جهت جذب سرمایه گذار به این دفتر اعلام نمایند.
 • سرمایه گذاران و صاحبان صنایع علاقه‌مند به حوزه فناوری از طریق این دفتر می توانند با موضوعات و فرصتهای سرمایه گذاری دانشگاه آشنا شوند.

نظرات بسته شده است.