معرفی مرکز

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در سال 1396 با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکری به همراه مرکز شتابدهی شروع به فعالیت نمود این مجموعه به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی به منظور حمایت از نوآوری و خلاقیت ارائه خدمات و تسهیلات و مشاوره در راستای ایجاد زیر ساختهای اقتصادانش بنیاندر دانشگاه شیراز راه اندازی شده است.