مطالب توسط content

معرفی مدیر

این مرکز زیر نظر ریاست دانشگاه شیراز فعالیت نموده و معاون پژوهشی به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرکز را بر عهده دارند. مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر منصور کنعانی استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

اهداف و ماموریتها

برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی (اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی) به منظور دستیابی به اهداف مرکز. این وظایف شامل همکاری نزدیک با سایر بخشهای دانشگاه شیراز، آزمایشگاه ها، مراکز و گروه ها جهت مرتبط کردن دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید و سایر فعالان جامعه دانشگاهی است. تهیه برنامه های ترویجی برای […]

شرح وظایف

ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی. نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری. شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه. ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب […]

نوآفرین

برگزاری «فاز دوم» مجموعه رویدادهای نوآفرین در گام جدید یک دوره متنوع از مباحث اساسی «زیست بوم نوآورانه و کارآفرینانه دانش بنیان» توسط مدرسین مجرب سطح ملی پوشش داده شده است. رویکرد نوآوری باز در فناوری های پیشرفته، مبانی طراحی یک محصول جدید، اصول توسعه محصول و ارزیابی دانش فنی، صادرات فناوری و دانش، روش […]