مطالب توسط content

معرفی مدیر

این مرکز زیر نظر ریاست دانشگاه شیراز فعالیت نموده و معاون پژوهشی به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرکز را بر عهده دارند. مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر محمد مهدی عارفی دانشیار بخش قدرت و کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

اهداف و ماموریتها

برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی (اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی) به منظور دستیابی به اهداف مرکز. این وظایف شامل همکاری نزدیک با سایر بخشهای دانشگاه شیراز، آزمایشگاه ها، مراکز و گروه ها جهت مرتبط کردن دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید و سایر فعالان جامعه دانشگاهی است. تهیه برنامه های ترویجی برای […]

شرح وظایف

ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی. نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری. شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه. ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب […]

معرفی مرکز

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در سال 1396 با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکری به همراه مرکز شتابدهی شروع به فعالیت نمود این مجموعه به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی به منظور حمایت از نوآوری و خلاقیت ارائه خدمات و تسهیلات و […]