تقویم آموزشی


اطلاعات تماس

شیراز-اول بلوار جمهوری - میدان ارم - ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز - طبقه پنجم - مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

تلفن : 4290-3672-071

iec@shirazu.ac.ir