مرور رده

خدمات-مالکیت فکری

شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

رئیس شورا جناب آقای دکتر منصور کنعانی- عضو هیات علمی بخش مواد- دانشکده مهندسی اعضا ثابت  شورا: دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی ( عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی) دکتر مهسا فاطمی ( عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی) دکتر محمد مهدی…

ارزیابی اولیه اختراعات بین المللی (PCT PATENT)

ارسال مشخصات نامه رئیس اداره ثبت اختراعات خطاب به دانشگاه شیراز مدعیان محترم جهت کسب اطمینان از ارسال پرونده به دانشگاه شیراز ، شماره نامه و شماره اظهارنامه و نام اختراع را به ادرس ایمیل مرکز ارسال نمایند. کارشناس مرکز پس از بررسی…

ارزیابی اولیه اختراعات داخلی

ارسال مشخصات نامه رئیس اداره ثبت اختراعات خطاب به دانشگاه شیراز مدعیان محترم جهت کسب اطمینان از ارسال پرونده به دانشگاه شیراز ، شماره نامه و شماره اظهارنامه و نام اختراع را به ادرس ایمیل مرکز ارسال نمایند. کارشناس مرکز پس از بررسی…

مشاوره های تخصصی

مدعیان محترم در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد چگونگی تکمیل اظهارنامه و چگونگی درج اطلاعات بروی سایت اداره ثبت اختراعات ، ویرایش اطلاعات و ... موارد درج شده در بخش سوالات متداول را مطالعه فرمایید و در صورت ابهام برای تعیین وقت مشاوره تخصصی…