دانشگاه شیراز

اداره استاندارد فارس

پارک علم و فناوری فارس

بنیاد ملی نخبگان

صندوق نوآوری و شکوفایی

کانون پتنت ایران