واحد کارآفرینی

هدف این مرکز کمک به ارتقا فرهنگ عمومی و اعتلای فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در جامعه، حمایت از نوآوری و خلاقیت، ارائه خدمات، تسهیلات و مشاوره نوآوری و کارآفرینی و اقدام و عمل در راستای ایجاد زیرساخت اقتصاد دانش بنیان می باشدنقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری
ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی
ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان
شناسایی و توانمندسازی دانشجویان خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه
همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع
تسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاری سازی

بخش های زیر مجموعه به شرح زیر می باشد

برای جزییات بیشتر بر روی هر کدام از گزینه ها کلیک کنید

دفاتر تحقیق و توسعه صنایع

این دفاتر در زمینه های تخصصی با صنایع گوناگون استان در جهت نوآوری و کارآفرینی همکاری دارند.

امور شرکت های دانش بنیان

بررسی و تایید اولیه ی دانش بنیان شدن شرکت ها و مشاوره آن ها بر عهده ی این واحد است. این واحد همچنین دانشجویان علاقه مند را به عنوان کارآموز به پارک علمی و فناوری استان و نیز شرکت های دانش بنیان معرفی می کند.

خدمات مالکیت فکری و تجاری سازی

عملکرد این واحد در جهت حمایت از صاحبان نوآوری و فناوری با ایجاد بستری امن و بکارگیری متخصصان در حوزه تجاری سازی و تبادل فناوری و همچنین ایجاد شبکه ارتباطی بین دفاتر تبادل فناوری، اتاق های بازرگانی، شهرک های صنعتی، دانشگاه ها و سایر مراکز مرتبط با تجاری سازی نوآوری ها است. در این راستا کلیه عزیزانی که نیاز به طراحی و ساخت نمونه اولیه، ثبت مالکیت فکری، تجاری سازی و تبادل اختراعات و محصولات نوآورانه خود دارند میتوانند پس از عقد قراداد منع افشای اطلاعات از خدمات و مشاوره های مرکز استفاده نمایند.

مرجع استعلام مالکیت فکری

این واحد داوری و تایید ایده های نو و اختراعات را بر عهده دارد.