تامین مالی کسب و کار(دوشنبه ۱۲ خرداد)

70,000 تومان

هزینه ثبت نام آزاد: 70 هزار تومان. ( شهریه مسترد نخواهد شد.)

تخفیف تعریف شده برای تک رویداد ( کد تخفیف دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز از طریق سامانه آموززشی SESS ارسال شده است.)

  1.   تخفیف 80 درصدی دانشجویان دانشگاه شیراز
  2.  تخفیف 30 درصدی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز ***قابل پرداخت از محل گرنت***
  3.  تخفیف 30 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  شیراز
  4. تخفیف 30 درصدی شرکتهای پارک علم وفناوری فارس
  5.  تخفیف 80 درصدی افراد تحت حمایت بنیاد نخبگان فارس
  6.  تخفیف 70 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
  7.  تخفیف 80 درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

ظرفیت موجود

توضیحات

محورهای سخنرانی:

-تفاوت کسب و کارهای نوآورانه بر مبنای دانش با کسب و کارهای سنتی

– چرخه عمر کسب و کار دانش بنیان و عدم قطعیت ها

– مراحل مختلف تامین مالی و نهادهای ذیربط و مناسب هر مرحله

– سرمایه گذاری جسورانه، تعریف مدل فعالیت و مزایا و معایب آن

– چشم انداز نهایی کسب و کارهای موفق فناورانه

کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه تفاوتهای زیادی با کسب و کارهای سنتی دارند. هزینه های اولیه برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان یا نو  بیشتر از آنکه شامل تجهیز ماشین آلات، خرید مکان فیزیکی و مواد اولیه باشد، برای هزینه های سرمایه انسانی دانش محور و با تحصیلات آکادمیک و همچنین توسعه فناوری صرف می شود. این تفاوتهای ماهوی و اساسی در کنار ریسک و عدم قطعیت های مربوط به این جنس کارها سبب می شود تامین مالی این کسب و کارها متفاوت و البته پیچیده باشد. نهادهای سرمایه گذاری ابزارهای جدید و مناسبی برای این کسب و کارها توسعه داده اند که در این کارگاه به آنها اشاره می شود.  متناظر با ریسک بالای این کسب و کارها، پاداش و بازده بسیار بالایی نیز در انتظار کسب و کارهای موفق نوآورانه خواهد بود. البته با لحاظ این نکته که از طرح ها و کسب و کارهای بدیع، درصد کمی به مراحل رشد و بلوغ خواهند رسید و بسیاری از آنها شکست می خورند. سرمایه گذاران توانمند با ترتیب دادن سبد سرمایه گذاری متنوع سعی بر کاهش ریسک شکست سبد خود دارند.

مدرس: مهندس حمزه قطبی نژاد

مدیر عامل شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

زمان :دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۷ الی ۱۹

گزارش پایان دوره

گزارش پایان دوره

جزئیات رخداد

روز: 1399-3-12

محل برگزاری: مجازی

تلفن: 36274270