استارت آپ ویکند تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از ایده تا بازار

200,000 تومان

***توجه

شناسه واریز جهت ثبت نام : 2400080107174

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 36274290 تماس بگیرید.

پاک کردن
شناسه محصول: 10 دسته:

توضیحات

برنامه چهارشنبه ۶ آذر

ساعت

عنوان

۸ – ۹:۳۰ کارگاه ایده پردازی و ارائه ایده های فناورانه
۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ارائه ایده
۱۰:۳۰ ۱۰:۴۵ پذیرایی
۱۰:۴۵-۱۲

معرفی ایده های منتخب

کارگاه تیم سازی بین رشته ای

۱۲-۱۳ استراحت
۱۳-۱۴ کارگاه بوم کسب و کار و برنامه طرح کسب و کار
۱۴-۱۵ فعالیت گروهی
۱۵-۱۵:۱۵ پذیرایی
۱۵:۱۵ ۱۶ ادامه فعالیت گروهی

 

برنامه پنج شنبه ۷ آذر

ساعت

عنوان

۸:۳۰ – ۹:۳۰             کارگاه مفهوم MVP
۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ فعالیت گروهی
۱۰:۳۰ ۱۰:۴۵ پذیرایی
۱۰:۴۵-۱۲ ادامه فعالیت گروهی
۱۲-۱۳ استراحت
۱۳-۱۴ کارگاه نحوه ارائه به سرمایه گذار Pitch
۱۴-۱۵ فعالیت گروهی ( آمادگی ارائه)
۱۵-۱۵:۱۵ پذیرایی
۱۸ ۱۶ ارائه ایده‌ها، داوری

اختتامیه

 

اطلاعات بیشتر

وضعیت

دانشجویان دانشگاه شیراز, دانشجویان سایر دانشگاه ها, آزاد