دوره آموزشی مالکیت فکری، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

20,000 تومان40,000 تومان

سر فصل عناوین

مبانی کلی ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری

چگونگی ثبت اظهارنامه الکترونیکی

چگونگی تکمیل مستندات

(ادعانامه، شرح و توصیف و نقشه ها)

نحوه داوری اختراعات

ارائه آخرین قوانین به مدعیان محترم ثبت اختراعات

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

چهارشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۴ الی ۱۶

ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز/ طبقه نهم/ سالن نوآوری (شتابدهنده کوانتوم)

 

****** توجه:

شناسه واریز:۲۴۰۰۰۸۰۱۰۷۱۷۴

لطفا جهت خرید بلیت شرکت در کارگاه شناسه فوق را یادداشت نموده و در مرحله پرداخت اینترنتی وارد نمایید.

اطلاعات بیشتر

وضعیت

دانشجویان دانشگاه شیراز, دانشجویان سایر دانشگاه ها, آزاد