دوره تخصصی بصری سازی داده‌ها با پایتون (۴ بهمن ماه )

از مجموعه دورهای مجازی مسیر رشد هوشمند سازی و علوم داده با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه های خلیج فارس و شیراز و بنیاد نخبگان بوشهر و با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی ریاست جمهوری و کمیته ی امداد امام خمینی (ره)
مشخصات کارگاه در قسمت توضیحات درج شده است.

توضیحات

سخنران رویداد :

دکتر حسین حق بین

 

زمان: از ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ به مدت ۱۰ جلسه

ساعت ۱۵ الی ۱۷

(شنبه ها آفلاین- سه شنیه ها کوئیز – پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ آنلاین هر هفته)

تخفیف ویژه برای مخاطبان دانشگاه خلیج فارس، شیراز و بنیاد نخبگان

محورهای بحث:

▪️کتابخانه matplotlib
▪️کتابخانه Seaborn
▪️کتابخانه Plotly
▪️ساخت اپلیکیشن داشبورد با dash -بخش layout
▪️ساخت اپلیکیشن داشبورد با dash -بخش callbacks

به همراه صدور گواهی شرکت در دوره