یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون (۱ بهمن ماه)

از مجموعه کارگاه های مجازی مسیر رشد هوشمند سازی و علوم داده با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه های خلیج فارس و شیراز و بنیاد نخبگان بوشهر و با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی ریاست جمهوری و کمیته ی امداد امام خمینی (ره)
مشخصات کارگاه در قسمت توضیحات درج شده است.

توضیحات

سخنران رویداد :

مهندس حامد بهزادی خورموجی

 

زمان: از ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ به مدت ۳۵ جلسه، شنبه و یک شنبه هر هفته

ساعت ۱۸

تخفیف ویژه برای مخاطبان دانشگاه خلیج فارس، شیراز و بنیاد نخبگان

محورهای بحث:

▪️مقدمه بر ماشین لرنیگ و دسته بندی مسایل به مسایل نظارت شده و بدون نظازت و نیمه نظارتی
▪️رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره
▪️رگرسیون لجستیک
▪️آشنایی با Overfitting و Underfitting
▪️گرادیان دیسنت و فرم بسته ریاضی
▪️ماشین بردار پشتیبان
▪️شبکه های عصبی
▪️درخت تصمیم
▪️منظم سازی و ارزیابی مدل
▪️بررسی روش های مختلف محاسبه فاصله
▪️الگوریتم k نزدیک ترین همسایه
▪️الگوریتم خوشه بندی K-Means
▪️ الگوریتم خوشه بندی فازی
▪️الگوریتم خوشه بندی K-medias
▪️خوشه بندی سلسله مراتبی
▪️خوشه بندی مبتنی بر چگالی
▪️ الگوریتم های بهینه سازی مانند ژنتیک و pso برای بهینه سازی تابع هزینه در هریک از الگوریام های فوق

به همراه صدور گواهی شرکت در دوره