رویدادها

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز قدمتی ۲۰ ساله دارد و در سال ۱۳۸۰ بعنوان دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه شیراز با هدف حمایت از ایده های نو دانشجویی پایه گذاری شد . در سال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز از سازمان ثبت اختراعات کشور دفتر مالکیت فکری دانشگاه شیراز بعنوان مرجع استعلام داوری در منطقه جنوب کشور شروع به کار نمود و نهایتاً  در سال ۱۳۹۶ با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکری به همراه یک شتابدهنده با ساختار جدید شروع به فعالیت نمود. این مرکز به منظور ارتقای فرهنگ عمومی حمایت از نوآوری و خلاقیت، ارائه خدمات و تسهیلات و مشاوره در راستای ایجاد زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازی شده است. اصلی ترین ماموریت این مرکز را برای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سه و چهار می توان ساماندهی ارتقای فعالیت های دانشگاه منطبق بر نیاز های جامعه و صنعت در فرم جدید نوآورانه و کارآفرینانه دانست. از مصادیق این ماموریت میتوان کمک به پرورش ایده ها، خلاقیتها، تیم سازی ها و آموزش ها در قالب مراکز نوآوری و شتابدهنده ها، خدمات تحقیق و توسعه، مراکز خدمات فناوری، تجاری سازی و صادرات فناوری اشاره کرد.  طی دوسال اخیر، با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری  و همت مدیران جوان دانشگاه شیراز ساختارهای جدید  پایه گذاری شده و اهداف مد نظر با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است.

ارتباطات و رویدادها:

این مرکز به طور پیوسته رویدادهایی را بصورت بسته های مخاطب محور و در راستای اشاعه فرهنگ راه اندازی کسب و کارهای نوپای دانش محور با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می کند. با توجه به شرایط کنونی دانشگاه های کشور، از مدل رویکردهای مهارتی در تهیه و تدوین طرح مهارت آموزی در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم استفاده می شود. مدل رویکرد های مهارتی بر این پایه استوار است که آموزش های قصد شده که در این طرح شامل خلاقیت و ایده پردازی و نوآوری و کارآفرینی می باشد را می توان به صورت کارگاه هایی در کنار دیگر دروس دانشجویان آموزش داد.  بر اساس مدل ارائه شده در هر دو بعد خلاقیت و نوآوری که پایه های اصلی ایجاد دانشگاه های نسل سه هستند، آموزش محورهای اصلی به عنوان چارچوب های کلی در جهت مشخص نمودن سرفصل های اصلی استفاده می شود. پس از برگزاری این دوره ها، دانشجویان توانمندی در ارتباط با نوارزش آفرینی تربیت می شوند که به عنوان سرمایه های دانشگاه، در کنار اساتید خود می توانند در ایجاد دانشگاه نسل ۳ کمک کننده باشند. در این صورت، دانشگاه با ایجاد تیم های تخصصی در حیطه های مختلف از اساتید و دانشجویان می تواند در راستای جذب سرمایه اقدام نماید و برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه قدم بردارد.

برای آگاهی از خدمات این بخش و اطلاع از برنامه های در دست اقدام، گزینه رویدادها بالای صفحه را کلیک فرمایید.

اخبار

مرکز خدمات فناوری، تحقیق و توسعه

یکی از فعالیت های مهم دانشگاه بزرگ شیراز، ارتباط با شرکت ها، سازمان ها و صنایع مختلف در قالب قراردادهای همکاری فناورانه، پژوهشی و مشاوره ای می باشد که این کار از طریق پژوهشکده ها، مراکز علمی، شرکت های ثبت شده توسط دانشگاهیان و یا از طریق اشخاص حقیقی انجام می شود. هدف این گروه ها که همگی واحد فناوری نامیده می شوند رفع نیاز های علمی و فناوری کشور، ایجاد و گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، تولید ثروت و اعتلای نام و برند دانشگاه شیراز می باشد.

نوآوری و کارآفرینی

حمایت از ایجاد هسته های اولیه نوآوری و کارآفرینی و نظارت بر عملکرد آنها. فعالیتهای مربوطه شامل حمایت از ایده های کسب وکار و نوآوری از طریق فراهم کردن فضا و تسهیلات لازم جهت نوآوران و کارآفرینان بالقوه، مربی گری، برنامه های پیش-حمایتی، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اولیه و سرمایه گذاران مرتبط. حوزه های قابل تمرکز جهت مربی گری و حمایت های مداوم می تواند شامل پیش نیازهایی جهت کارآفرینی، ایده های کسب و کار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت گذاری، برنامه ریزی مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری، چارچوبهای حقوقی و همکاری های رسمی باشد.

مطالب آموزشی پایه

مرکز تجاری سازی فناوری

مرکز تجاری‌سازی فناوری با هدف حمایت از ایده ها، طرح های تجاری، تیم ها و شرکت ها دارای ایده های با قابلیت تولید انبوه و صادرات، ذیل مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز آغاز به فعالیت می نماید. این مرکز آماده ارائه خدمات جهت مشاوره، تاسیس یا همکاری با شرکت های زایشی و دانش بنیان دانشگاهی، ارتباط با صندوق های تامین مالی، نمونه سازی و بازاریابی تخصصی می باشد.

ویدئو آموزشی و خبری