ارتباط با ما (تجاری سازی)

درباره ما:

تجاری سازی فناوری، خلق محصول، خدمت یا فرآیند جدیدی مبتنی بر رفع تقاضای جدید است و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست. راهکار ورود به دنیای کسب وکار امروزی فن آوری است و کلید فن آوری، تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است. تجاری سازی، فرآیند تبدیل فن آوری­های جدید به محصولات موفق تجاری است و دربرگیرنده آرایه ­های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبدیل فن آوری جدید به محصولات یا خدمات مفید می شود. این فرآیند شامل فعالیت­هایی از قبیل ارزیابی بازار، طراحی محصول، مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالکیت معنوی، توسعه راهبرد بازاریابی، افزایش سرمایه و آموزش افراد می شود. به عبارتی تجاری سازی یافته های پژوهشی، حلقه گمشده اتصال فن آوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقه­ های انتهایی زنجیره ارزش است. از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می­تواند تضمین کننده موفقیت و بقای یک سازمان باشد، تجاری سازی دانش فنی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است.

معرفی کارشناسان:

  1. جناب آقای دکتر سجاد تقوایی ( عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)
  2. جناب آقای دکتر مجتبی بینازاده ( عضو هیات علمی دانشکده شیمی، نفت و گاز)

 ارتباط باواحد تجاری سازی و صادرات فناوری دانشگاه شیراز:

کارشناس دفتر: خانم نازنین بقولی فرد

ساعات تماس: شنبه الی چهارشنبه 

 ساعت ۸ الی۱۴

تلفن مستقیم : ۰۹۳۳۸۴۳۱۴۷۸