بررسی ظرفیت های همکاری دانشگاه شیراز و موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

در نشست مشترک دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز با دکتر علی خطیبی، مدیر عامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند، درخصوص ظرفیت همکاری های های مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست دکتر سیدمجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز ، دکتر محمدحسین ستایش، معاون اداری مالی دانشگاه ، دکتر منصور کنعانی ، مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و دکتر محمد محمدی مسعودی عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند نیز حضور داشتند. در این نشست ظرفیت های ویژه دانشگاه شیراز در حوزه های نوآوری و کارآفرینی و همچنین ایجاد بسترهای هم افزای تحقیق و توسعه مشترک در راستای رفع نیازهای واقعی صنایع مرتبط تشریح گردید. همچنین درباره ظرفیت ها و نیازمندی های فناورانه و نوآورانه صنایع مرتبط با موسسه دانشمند و چگونگی ارجاع نظام مند این موارد به بستر دانشگاه گفتگو شد.

پیش از این نشست ، مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند از بخش های مختلف زیرمجموعه مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز ازجمله : واحد تجاری سازی و صادرات فناوری، واحد خدمات فناوری ، تحقیق و توسعه ، دفتر انتقال فناوری، مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی، شتابدهنده کوانتوم، شتابدهنده هاب شیراز، مجتمع کارگاهی جهانپارس و پردیس فناوری و نوآوری دانشگاه شیراز بازدید کرده و از نزدیک با توانمندی ها و ظرفیت های فراوان دانشگاه شیراز در عرصه نوآوری و کارآفرینی آشنا شد.

مدیرعامل موسسه دانشمند تاکید کردند: سرمایه گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و حمایت از جوانان مستعد و صاحب ایده ، یکی از اهداف موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شمار می رود. این موسسه به عنوان بازوی علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و ماموریت ارتقا رویکردهای دانش بنیان و نوآور را برعهده دارد.

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز نیز اظهار امیدواری کردد به زودی در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان، شتابدهنده های تخصصی و مراکز تحقیق و توسعه مشترک با موسسه دانشمند، توافقات عملیاتی حاصل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید