فراخوان شناسایی مخترعان جوان ( ۱۵ تا ۲۴ سال )

مالکیت فکری و جوانان: نوآوری برای آینده بهتر

 فراخوان شناسایی مخترعان جوان ( ۱۵ تا ۲۴ سال )

 

مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کند:

همایش ملی گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری
با شعار “مالکیت فکری و جوانان: نوآوری برای آینده بهتر”

به برگزیدگان این فراخوان جوایزی اهدا خواهد شد و اختراعات منتخب، در نمایشگاه همایش روز جهانی مالکیت فکری به نمایش گذاشته خواهد شد.

آخرین مهلت

 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعات بیشتر در وب سایت مرکز مالکیت معنوی

https://iripo.ssaa.ir

ممکن است شما دوست داشته باشید