واحد مشاوره، تجاری سازی و اعتبار سنجی

این مرکز خدمات مختلفی در حوزه ارزیابی، مشاوره، تامین مالی، بازاریابی، صادرات فناوری و … به گروه های مختلفی که در راس آن اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به حوزه کسب و کار می باشند، به شرح زیر ارائه می‌کند.

ارزیابی

ورودی مرکز تجاری سازی دانشگاه، حداقل از سطح ۴ فناوری TRL4 برخوردار باشد. ارزیابی سطح فناوری در بدو ورود انجام شده است. متقاضیان در بدو ورود باید، ضمن پر کردن فرمها و اطلاعات اولیه، از منظر فناوری و کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت پذیرش، برنامه زمان بندی ارائه دهند. ملاکهای ارزشیابی مدون شده و بر همین اساس مراحل تعیین سطح فناوری و بررسی شیوه تجاری سازی ارزیابی خواهد شد. در این مرحله برنامه زمان بندی و فازبندی مراحل انجام کار ارائه خواهد شد. ورودیهای مختلف شامل فرد یا تیم دارای محصول MVP، شرکت دارای خدمات فناورانه قابل عرضه به بازار داخل یا خارج، و شرکت دارای محصول با بازار داخلی است که متقاضی ارتقا خط تولید یا ورود به بازار خارج است. افراد یا تیمهای داری ایده بدون محصول یا گروههای دارای نمونه های پایین تر از سطح تکنولوژی ۴، در مراکز نوآوری تخصصی پذیرش خواهند شد.

حمایتها و زیر ساختها

پس از اتمام مراحل ارزیابی و پذیرش، حمایت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیشبرد مراحل تجاری‌سازی به متقاضیان ورودی ارائه خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص نوع و نحوه تخصیص حمایت‌ها توسط شورای سیاست‌گذاری مرکز انجام می‌شود.

حمایت‌ها و زیرساخت‌ها شامل موارد ذیل خواهد بود:

 1. تصمیم گیری در خصوص نحوه و سطح حمایت از ورودی‌های مختلف
 2. تدوین زیرساخت‌های اجرایی و عملیاتی تیم‌ها
 3. ارائه مشاوره‌های کسب و کار، حقوقی، مالی، مالکیت فکری و....
 4. ثبت شرکت و دارایی معنوی
 5. گواهی دانش بنیان یا خلاق
 6. حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
 7.  دریافت حمایت‌های مالی
 8. حمایت جهت کسب کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تولیدی و صادراتی
نیروی انسانی

بسیاری از متقاضیان صاحب محصول با سطح فناوری مدنظر، دچار کمبود نیروی انسانی هستند که مرکز تجاری‌سازی در تعامل با مراکز نوآوری تخصصی و دفاتر خدمات فناوری، می‌تواند حمایتهای مناسبی را به عمل آورد.در این راستا می‌توان خدمات زیر را به متقاضیان ارائه داد.

 • ارزیابی و کشف نیروهای توانمند
 • معرفی نیروها به تیم‌های اولیه
 • کمک به توسعه نیروی انسانی
 • آموزش نیروی انسانی
بازاریابی و فروش

نقطه ثقل مرکز تجاری سازی و صادرات فناوری، کمک به شرکت ها و متقاصیان در جهت ورود به بازار داخلی و خارجی است. این خدمات در تعامل با مشاوران و کارشناسان بازاریابی مستقر در مرکز یا بیرون از آن انجام خواهد شد. موارد مورد توجه دراین حوزه به شرح ذیل می‌باشد.

 • تحقیق بازار
 • یافتن بازارهای بالقوه داخلی و خارجی
 • حمایت از عقد قراردادهای داخلی
 • مطالعه بازار خارجی
 • تدوین برنامه فروش
 • کمک به تدوین استراتژی‌های ورود به بازار
 • تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی
 • تدوین استراتژی ورود به بازار
مالی و حسابداری

طبق مطالعات انجام شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قسمت اعظم مشکلات شرکت های نوپا، مربوط به مسائل جاری از قبیل مالی، حسابداری، بیمه، مالیات، ... می باشد. در این راستا یکی از خدمات مرکز تجاری سازی مشاوره و ارائه خدمت در این حوزه می‌باشد.

 • تدوین استراتژی مالی
 • ایجاد زیرساخت‌های مالی و حسابداری تیم‌ها
 • ایجاد زیرساخت‌های مالیاتی و بیمه
 • بررسی مالی ایده‌های جدید
 • بررسی مالی پروژه‌ها
 • تدوین برنامه و استراتژی مالی