گزارش عملکرد مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

در این گزارش، به گوشه ای از مهمترین فعالیت ها و برنامه های مرکز نوآوری و کارآفرینی در بخش های زیر اشاره شده است:

✅ واحد رویدادها و ارتباطات

✅ واحد تجاری سازی و صادرات فناوری

✅ واحد خدمات فناوری،تحقیق و توسعه

✅ دفتر مالکیت فکری

✅ مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی

✅ مرکز نوآوری تخصصی علوم مهندسی

✅ شتابدهنده کوانتم پلاس

✅ شتابدهنده هاب

✅ دفتر تعاملات علم و فناوری

🌱 راه های ارتباطی با مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز👇🏻

https://zil.ink/iec.shirazu

 

 برای دریافت فایل pdf گزارش عملکرد ، کلیک کنید:

گزارش عملکرد مرکز نوآوری و کارآفرینی

ممکن است شما دوست داشته باشید