مسابقه ایده پردازی در حوزه الکترونیک و هوشمندسازی

مسابقه ایده پردازی در حوزه الکترونیک و هوشمندسازی

با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود:

#رویداد -مسابقه ایده پردازی در حوزه الکترونیک و هوشمندسازی

رویداد ملی نوآوری ملاصدرا

مهلت ارسال ایده: ۱۵ اردیبهشت

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

http://sofic.ir/molasadra

ممکن است شما دوست داشته باشید