مرور رده

آموزش پایه

نقشه‌ی راه استارتاپ چیست؟

مقدمه نقشه‌ی راه استارتاپ چیست؟ تیم استارتاپ معمولاً رسیدن به یک مدل کسب و کار سودمند را هدف خود قرار می‌دهد. بطور طبیعی برای رسیدن به مدل کسب و کار مورد نظر، تیم استارتاپ یک برنامه در ذهن خود دارد؛ اما در واقعیت، صِرف داشتن یک مدل ذهنی…