مرور رده

بخش تجاری سازی

واحد مشاوره، تجاری سازی و اعتبار سنجی

این مرکز خدمات مختلفی در حوزه ارزیابی، مشاوره، تامین مالی، بازاریابی، صادرات فناوری و ... به گروه های مختلفی که در راس آن اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به حوزه کسب و کار می باشند، به شرح زیر ارائه می‌کند.