مرور رده

دسته‌بندی نشده

حمایت ها و زیر ساخت

پس از اتمام مراحل ارزیابی و پذیرش، حمایت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیشبرد مراحل تجاری‌سازی به متقاضیان ورودی ارائه خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص نوع و نحوه تخصیص حمایت‌ها توسط شورای سیاست‌گذاری مرکز انجام می‌شود. حمایت‌ها و زیرساخت‌ها…

معرفی مدیر

این مرکز زیر نظر ریاست دانشگاه شیراز فعالیت نموده و معاون پژوهشی به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرکز را بر عهده دارند. مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر منصور کنعانی استادیار بخش مهندسی مواد،…

اهداف و ماموریتها

برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی (اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی) به منظور دستیابی به اهداف مرکز. این وظایف شامل همکاری نزدیک با سایر بخشهای دانشگاه شیراز، آزمایشگاه ها، مراکز و گروه ها جهت مرتبط کردن…

شرح وظایف

ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی. نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری. شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به…

نوآفرین

برگزاری «فاز دوم» مجموعه رویدادهای نوآفرین در گام جدید یک دوره متنوع از مباحث اساسی «زیست بوم نوآورانه و کارآفرینانه دانش بنیان» توسط مدرسین مجرب سطح ملی پوشش داده شده است. رویکرد نوآوری باز در فناوری های پیشرفته، مبانی طراحی یک محصول…

معرفی نوکا

مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه در راستای توسعه ارزش آفرینی و اهمیت ارزشمند ترین منابع کشور یعنی سرمایه های انسانی، مدرسه نوکا را در دانشگاه شیراز راه اندازی نموده است . یکی از مهمترین اهداف این مدرسه ساماندهی دوره های کارآموزی دانشجویان…