خدمات

شرکت ها

اخبار بخش-تجاری سازی

ارتباط با ما

درباره ما:

دفتر کارآفرینی دانشگاه شیراز از سال ۱۳۸۰ پایه گذاری شده است و از آن تاریخ تاکنون با انعقاد قرادادهای دانشجویی از ایده های دانشجویان با توجیه کارآفرینی حمایت می کند.  ایده های دانشجویان پس از بررسی اولیه در هسته های کارآفرینی دانشکده های مختلف برای تعیین بودجه حمایتی به کمیته نوآوری ارجاع می گردد.

معرفی کارشناسان ( کمیته نوآوری دانشگاه شیراز):

  1.  سرکار خانم مهناز رفعت ماه (مدیر شتابدهنده کوانتوم)
  2.  آقای مهدی توانگر ( مدیر مالی شتابدهنده کوانتوم)
  3.  آقای مهندس ابراهیم بهزادی ( مدیر برگزاری رویدادها و کارگاههای آموزشی)
  4.  آقای هادی طرماح (کارشناس کارآفرینی)
  5.  سمیه منصوری (روابط عمومی)

 ارتباط با بخش نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز:

ساعات تماس: هر روز به استثنای روزهای پنج شنبه،  از ساعت ۹ الی ۱۴

تلفن مرکز نوآوری و کارآفرینی: ۶۲۷۴۲۹۰ ,۳۶۱۳۴۱۱۴ ،۰۷۱

تلفن شتابدهنده کوانتوم: ۳۶۱۳۴۰۲۳ ، ۰۷۱