خدمات

شرکت ها

اخبار

ارتباط با ما

در حال حاضر با شکل گیری الگوی جدید آمادگی همکاری با کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی برای برگزاری رویدادها و برنامه های آموزشی با توجیه اشتغالزایی دانش بنیان را در دانشگاه شیراز  دارا می باشد.

معرفی کارشناسان:

  1.  آقای مهندس ابراهیم بهزادی ( مدیر برگزاری رویدادها و کارگاههای آموزشی)
  2.  آقای هادی طرماح (کارشناس کارآفرینی)
  3.  سمیه منصوری (روابط عمومی)

 ارتباط با بخش نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز:

ساعات تماس: هر روز به استثنای روزهای پنج شنبه،  از ساعت ۹ الی ۱۴

تلفن مرکز نوآوری و کارآفرینی: ۶۲۷۴۲۹۰ ,۳۶۱۳۴۱۱۴ ،۰۷۱