مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی

مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی، با توجه به جایگاه و ظرفیت های منحصر به فرد دانشگاه شیراز، خصوصا در حوزه علوم انسانی، با چشم انداز توسعه نوآوری ها در حوزه های مختلف علوم انسانی از جمله: ادبیات، حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، الهیات و فرهنگ و با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق و ارائه خدمات نوآورانه و تخصصی به نهادهای سیاستگذاری، دولتی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ایجاد شده است. در این مرکز، برای نوآفرینان صاحب ایده، متخصصان دارای تخصص یا مهارت و هسته های کوچک و متوسط دارای ایده ­های نوآورانه قابل تجاری شدن در حوزه علوم انسانی خدمات ارائه می شود. مخاطبان این مرکز، شامل پنج گروه زیر هستند:

 • نوآفرینان صاحب ایده

نوآفرینان صاحب ایده، افرادی اند که ایده ای مشخص با پتانسیل عملیاتی شدن و جذب سرمایه و بازار را دارند؛ اما به تنهایی، توانمندی، مهارت و یا سرمایه لازم برای تجاری سازی ایده خود را ندارند. مراکز نوآوری ضمن توانمندسازی و حمایت از این اشخاص، در تشکیل هسته های نوآوری به این افراد کمک و آن ها را مورد حمایت های بعدی قرار می دهند.

 • متخصصان و صاحبان مهارت (بدون ایده)

افراد متخصص و دارای مهارت، دوره های توانمند سازی را در مرکز طی می کند و با افراد دارای ایده که نیاز به فرد متخصص برای پیشبرد ایده خود دارند، هسته های نوآور را شکل می دهند و در قالب کسب و کارها و یا استارتاپ های نوپا مورد حمایت های بعدی مرکز قرار می گیرند.

 • هسته های کوچک و متوسط خلاق و نوآور (هسته های نوپا)

این هسته ها، ایده و تخصص های لازم برای اجرای ایده را دارند؛ اما بازوی عملیاتی برای پیشبرد ایده خود را در اختیار ندارند. این گونه تیم ها، ضمن پذیرش و استقرار در مرکز، از خدمات پشتیبانی، آموزش، علمی و تحقیقاتی و منتورینگ در مرکز بهره خواهند برد. همچنین مرکز حمایت های متنوع، این هسته های نوپا را به سمت تولید محصول و تجاری سازی سوق خواهد داد.

 • هسته های رشد یافته (پیشرو)

این هسته های در واقع همکاران راهبردی مرکز هستند که گاه درون مرکز مراحل رشد خود را سپری کرده اند و یا در فضایی مستقل به رشد قابل توجهی دست یافته اند. این هسته ها ضمن استقرار و بهره مندی از خدمات مرکز، در رشد و هدایت هسته های نوپا، در قالب آموزش، مشاوره و منتورینگ فعالیت می کنند.

 • هسته­ های سرمایه گذار

هسته های سرمایه گذار که در قالب تفاهم نامه های سازمانی در کنار مرکز نوآوری قرار دارند، در فرایند شتابدهی استارتاپ های خلاق فعالیت می کنند. این هسته ها، با پذیرش ریسک سرمایه گذاری در تامین سرمایه اولیه استارتاپ های نوپا، به نسبت سهم خود، در سود یا زیان این استارتاپ ها شریک می شوند.

اهداف مرکز نوآوری علوم انسانی
 • ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت دانشجویان در حوزه‌ی علوم انسانی
 • پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه در حوزه‌ی علوم انسانی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های گروهی
 • کمک به مهارت‌آموزی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه در حوزه‌ی علوم انسانی
 • هدایت و رشد هسته‌های خلاق نوپا و پیشرو به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌ی علوم انسانی جهت برآوردن نیازهای جامعه
 • حمایت از تحقیقات حوزه‌ی علوم انسانی با ظرفیت مناسب جهت عرضه دستاوردهای فناورانه و تجاری‌سازی آن‌ها.
 • ترویج و گسترش فرهنگ نوآفرینی و کارآفرینی در حوزه‌ی علوم انسانی
وظایف و اختیارات مرکز نوآوری علوم انسانی
 • نقش‌آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی
 • شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آن‌ها برای ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه
 • تسریع در تبدیل ایده‌ها در حوزه‌ی علوم انسانی به محصول یا خدمت قابل عرضه و تجاری‌سازی آن‌ها
 • برنامه‌ریزی، ساماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی به منظور دستیابی به اهداف نوآورانه مرکز در حوزه‌ی علوم انسانی
 • ایجاد شرایط مناسب جهت استقرار دفتر مجموعه‌ها و تیم‌های کارآفرین در حوزه‌ی علوم انسانی در مرکز نوآوری
 • حمایت از ایجاد هسته‌های اولیه نوآوری و کارآفرینی و شرکت‌های کارآفرین نوپا در حوزه‌ی علوم انسانی در مرکز
 • ایجاد ارتباط و تعامل مستمر و حرفه‌ای با نهادهای فعال در عرصه تجاری‌سازی محصولات و خدمات مرتبط با حوزه‌ی علوم انسانی
 • ایجاد ارتباط و تعامل مستمر و حرفه‌ای با نهادهای فعال در عرصه‌های مختلف علوم انسانی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی با رویکرد تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین در حوزه‌های مختلف علوم انسانی
 • ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی و مشاوره در حوزه‌های مختلف علوم انسانی
 • ترغیب دانشجویان و دانش‌آموختگان، صاحب‌نظران و اساتید رشته‌های مختلف علوم انسانی به ارائه‌ی محصولات یا خدمات مبتنی بر دانش و خلاقیت و تأسیس شرکت‌های خلاق در این زمینه
 • ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی داخلی و خارجی برای مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی و
 • دانشگاه شیراز
 • همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع در حوزه علوم انسانی
خروجی قابل انتظار مرکز علوم انسانی
 • مقاله علمی و یا گزارش فنی
 • دانش فنی تدوین و توسعه داده شده برای چالش مشخص
 • طرح های کاربردی قابل پیاده سازی و اجرا
 • تیم یا ایده قابل شتابدهی
 • تیم با ایده مشخص آماده سرمایه گذاری یا خدمات فناوری
شاخص های ارزیابی فرد و یا تیم در مرکز نوآوری علوم انسانی
 • میزان آشنایی و شناخت فرد نسبت به بازار ایده
 • دانش و مهارت‌های فردی
 • تطابق دانش و مهارت‌های فرد با ایده
 • قابلیت یادگیرندگی
 • قابلیت هدایت
 • توانایی اجرا و رشد
 • تعهد به کار
 • اشتیاق
 • روحیه‌ی کار تیمی
 • تست‌های روانشناسی مانند MBTI و DISC
شاخص های ارزیابی ایده در مرکز تخصصی علوم انسانی
 • همراستایی با حوزه‌های مختلف علوم انسانی
 • میان‌رشته‌ای بودن یا نبودن و تعیین سهم دو یا چند رشته داخل در ایده
 • سطحی یا عمقی بودن دانش تخصصی مورد استفاده در ایده
 • تبدیل پژوهش‌های بنیادی و یا کاربردی در حوزه‌ی علوم انسانی به خدمت یا محصول قابل ارائه
 • شناسایی نیاز درست
 • همخوانی راه حل با مشکل
 • اندازه‌ی بازار
 • پتانسیل رشد یا مقیاس‌پذیری
 • قابل تکرار بودن یا نبودن
 • پیچیدگی
 • ریسک‌ها
 • رقبا
 • دسترسی به مشتری
 • موانع و محدودیت‌ها
سطوح حمایتی و پذیرش در مرکز نوآوری علوم انسانی

مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی در دو سطح فردی و تیمی از افراد صاحب ایده یا دارای مهارت و هسته های نوآور و خلاق حمایت می کند.

 • حمایت های سطح فردی:

در این سطح، افراد صاحب ایده یا دارای مهارت در دوره توانمندسازی، با تایید مدیر مرکز، به مدت حداقل ۱ ماه و حداکثر ۳ ماه در مرکز نوآوری مستقر می شوند. در این سطح حمایتی، افراد صاحب ایده ضمن شرکت در کارگاه های عمومی و تخصصی مرکز نوآوری با تشخیص مدیر مرکز، اولا ایده خود را به صورت اصولی و منطبق بر ملاک های نوآوری و کسب و کاری تبیین کنند، ثانیا با کمک و حمایت مرکز، تیم کاری خود را شکل دهند. افراد دارای مهارت نیز، ضمن شرکت در کارگاه های عمومی و تخصصی مرکز نوآوری با تشخیص مدیر مرکز، با تبیین حوزه مهارت و تخصص خود در یکی از تیم های مستقر در مرکز عضو شوند.

 • حمایت­های سطح تیمی (هسته های نوآور):

در این سطح، هسته های نوآوری و خلاق در سه دوره پیش نوآوری، نوآوری و شتابدهی، پس از ارزیابی و پذیرش در کمیته داوری، مورد حمایت مرکز قرار می گیرند.

 • دوره پیش ­نوآوری (۳ ماه): در این دوره هسته های پیش نوآور متعهد می شوند در جلسات، رویدادهای نوآوری و برنامه های آموزشی که مرکز نوآوری برای آن ها در نظر می گیرد، به صورت فعال شرکت کند. همچنین نوآفرین ها موظف اند با مربیان و منتورهایی که مرکز نوآوری برای هدایت و ارائه مشاوره به آن ها معرفی می کند، حداکثر همکاری داشته باشند. از جهت تبیین ایده نیز هسته نوآور باید بتوانند: سطح دانش تخصصی در ایده را تبیین کنند؛ امکان­پذیری انجام طرح یا ایده را به اثبات برسانند؛ ارزش پیشنهادی طرح را طراحی و بیان کنند؛ مدل کسب و کارشان را به صورت اولیه تکمیل کنند؛ در صورت کامل نبودن هسته، هسته را با افراد جدید تکمیل کنند؛ فایل ارائه ایده را بر مبنای مدل کسب و کار تکمیل نمایند.

در صورت دستیابی هسته های نوآور به اهداف یاد شده در این دوره، این هسته ها به دوره نوآوری هدایت می شوند و در صورت عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مشخص، خروج هسته اعلام می گردد.

 • دوره نوآوری (۶ ماه): در این دوره هسته های نوآور ضمن تعهد به حضور در برنامه های آموزشی تکمیلی مرکز، گذراندن بسته های تکمیلی نوآوری، همکاری فعال با مشاوران و منتورها، با استقرار در مرکز، به تکمیل طرح و توسعه کسب و کار خود خواهند پرداخت. دو آیتم اساسی درباره ایده و محصول در این دوره، طراحی و اعتبار سنجی مدل کسب و کار و آماده سازی و ارائه MVP است.

در صورت دستیابی هسته های نوآور به اهداف یاد شده در این دوره، این هسته ها به شتابدهنده های تخصصی موجود یا همکار در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه معرفی و یا به صورت مستقل، توسط مرکز نوآوری تخصصی در سطح شتابدهی مورد حمایت قرار می گیرد. روشن است که در صورت عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مشخص، خروج هسته اعلام می گردد.

 • دوره شتابدهی (۶ تا ۹ ماه): تیم­های موفق مرکز نوآوری تخصصی برای ادامه فعالیت تحت حمایت دانشگاه می­توانند فرآیند پذیرش در شتابدهنده های تخصصی مورد تایید دانشگاه را طی نمایند. در صورت عدم وجود شتابدهنده تخصصی، مراحل شتابدهی در خود مرکز نوآوری تخصصی طی می­شود. هسته های نوآور در دوره شتابدهی ضمن ثبت شرکت و کسب مجوزها و استانداردهای لازم برای توسعه کسب و کار (business plan)، تدوین طرح توجیهی(BP)، آماده سازی و ارائه PRODUCT، محصول یا خدمت خود را به صورت اولیه به فروش می رسانند.

در صورت دستیابی هسته های نوآور به اهداف یاد شده در این دوره، قرارداد این هسته ها با تایید کمیته ارزیابی به مدت ۶ ماه، قابل تمدید است. پس از این مرحله هسته های نوآور به مرکز تجاری سازی معرفی خواهند شد.

روند پذیرش و استقرار هسته‌های نوآور در مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی

۱) تهیه کاربرگ درخواست پذیرش در مرکز نوآوری تخصصی و ثبت نام در سایت

۲) بررسی شرایط اولیه توسط مدیر مرکز

۳) پذیرش در سطح توانمندسازی یا دوره پیش نوآوری با تایید مدیر مرکز و یا رد در همین دو سطح

۴) ارائه‌ی پیشنهاد تشکیل کمیته ارزیابی طرح

۵) تشکیل جلسه ارزیابی و پذیرش یا رد طرح در کمیته

۶) در صورت تایید طرح در کمیته ارزیابی، ثبت قرارداد استقرار هسته نوآور، برای دوره آزمایشی سه ماهه در مرکز نوآوری تخصصی

۷) بررسی نتایج دوره آزمایشی توسط مدیر مرکز و در صورت تایید، تمدید قرارداد استقرار و یا هدایت به

دوره بالاتر

حوزه فعالیت مرکز نوآوری علوم انسانی
 • نوآوری در حوزه اقتصاد و حقوق
 • نوآوری در حوزه‌ی سرمایه
 • خدمات اقتصادی
 • مدیریت جهانی و سازمان‌های مجازی بین‌المللی
 • فناوری مالی- بانکداری دیجیتال
 • نوآوری در حوزه علوم شناختی
 • استعدادسنجی
 • فنون آموزش
 • بهداشت روحی- روانی
 • نورآوری در حوزه علوم اجتماعی
 • شهروند هوشمند
 • شهر هوشمند
 • حمل‌و‌نقل
 • نوآوری‌های مدیریتی
 • نوآوری‌های سازمانی
 • نوآوری در حوزه دین، مذهب و فرهنگ
 • تولید محتوا
 • فضای مجازی و رسانه
 • بازی و آموزش
 • سبک زندگی
 • نوآوری در حوزه هنر و معماری
 • هنرهای تجسمی
 • گرافیک
 • پویانمایی
 • طراحی شهری
 • نوآوری در حوزه سرگرمی
 • بلاکچین- گردشگری
 • سلامت- انرژی مثبت- تخلیه‌ی انرژی
 • تفریحی- بازی و سرگرمی
 • حوزه‌ی زنجیره‌ی غذا