اشتغال زایی در رشته تاریخ؛ با تاکید بر گردشگری دانش بنیان

گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس( به مناسبت روز کارآفرینی) و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند.

دسته:

توضیحات

مدرس:

دکتر مریم کاشف نیا
کارشناس ارشد مهندسی دریا
مدیرمسئول نشر آوشت و موسسه هزار آوای تاریخ
دکتری تاریخ ایران باستان و مدرس دوره های گردشگری

 

سرفصل ها:

 

🟠جلسه اول🟠
🔸علوم انسانی؛ قابلیت ها ،چالش ها
🔸رشته تاریخ؛ شناخت کارهای مرتبط و کاربردی سازی آن
🔸ادارات مرتبط با تاریخ و مراحل شروع به کار
🔸نقش تعامل میراث فرهنگی و تاریخ

 

🔵جلسه دوم🔵
🔹جایگاه گردشگری و گردشگری فرهنگی
🔹پایگاه گردشگری پایدار و پتانسیل های منطقه ای و استانی
🔹فرهنگ عمومی،عموم فرهنگی(پاسداشت میراث ،خانه های قدیمی)
🔹بوم گردی،اسکان اصل مهم در توسعه گردشگری

 

زمان برگزاری:

۲ و ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰