معرفی گرنت فناوری جوانه

حمایت از پایان نامه و رساله های بازارگرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پارک علم و فناوری فارس در راستای حمایت از توسعه محتوای نواوری و فناوری در نظام آموزش عالی، طرح گرنت فناوری جوانه را با همکاری وزارت عتف و پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می کند. این طرح برای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محتوای فناورانه و قابل تجاری سازی برگزار می شود و به منظور پیشبرد پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد حداکثر 250 و رساله دکتری حداکثر 500 میلیون ریال به استاد راهنما به صورت گرنت پرداخت میشود. علاقه مندان میتوانند تا پایان اسفند ماه 1399برای ثبت نام به آدرس https://techno.msrt.ir مراجعه نمایند.

دسته:

توضیحات

دکتر حامد دهقان پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس
نماینده گرنت فناوری جوانه در استان فارس

 

زمان برگزاری: یک شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹
ساعت برگزاری: ۱۲ الی ۱۳

 

سرفصل مباحث:

ارائه شیوه نامه اجرایی طرح جوانه
مخاطبین طرح جوانه
فرایند پذیرش
فرایند ثبت نام و فرم های مربوطه
ارزیابی پیشرفت و خاتمه پروژه
حمایت و مشخصات آن ها
تصویب، تخصیص و پرداخت اعتبار

 

این طرح برای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محتوای فناورانه و قابل تجاری سازی برگزار می شود و به منظور پیشبرد پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۵۰ و رساله دکتری حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال به استاد راهنما به صورت گرنت پرداخت میشود.علاقه مندان میتوانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ برای ثبت نام در این طرح به آدرس https://techno.msrt.ir مراجعه نمایند.

 

لینک ورود:
http://el.sutech.ac.ir/technology