کارگاه چگونه یک واحد پژوهشی-فناوری ایجاد و آن را مدیریت کنیم؟

۳۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 

💡 مخاطبان
– مدیران دفاتر فناور، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها
– کلیه اعضای هیئت علمی که قصد راه‌اندازی واحدهای پژوهشی-فناوری دارند.

🗓️ زمان
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
ساعت: ۱۲ الی ۱۶

🎙️ با حضور
جناب آقای دکتر رضا نقی زاده
“دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری”
“عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور”

🎯 موضوعات
📌 الزامات و استانداردهای یک واحد پژوهشی-فناوری
📌 نقشه راه‌ توانمندسازی واحدهای پژوهشی- فناوری
📌 چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت

💰 هزینه کارگاه
آزاد: ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) تومان
مدیران واحدهای پژوهشی-فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز: با کد تخفیف مخصوص، ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) تومان “قابل پرداخت با گرنت”

🔗 لینک شرکت در جلسه
https://www.skyroom.online/ch/shirazuiec/iec-tech

♾️ واحد خدمات فناوری، تحقیق و توسعه
🌱 مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
https://zil.ink/iec.shirazu