کارگاه کسب و کار کوانتومی۲

پخش زنده از اینستاگرام شتابدهنده کوانتوم پلاس:👇
https://www.instagram.com/qplus.shirazu/

دسته:

توضیحات

🚀 شتابدهنده کوانتوم پلاس دانشگاه شیراز برگزار می کند:

🔆 کارگاه کسب و کار کوانتومی۲

✔️ مسیر مارکتینگ قبل از لانچ محصول
✔️بازاریابی و الگو های آن
✔️انتخاب مسیر ویژه استارت آپ ها

مدرسان :
📌حامد رضا محمدی‌
📌کیانوش جمشیدی
از واحد بازاریابی و فروش ویراویراست

📣 هزینه: رایگان، با شرکت در حداقل ۵ رویداد کسب و کار کوانتومی گواهی دوره های شرکت شده نیز به افراد اهدا می‌شود.

📌دانشجویان علاقمند با حضور در این کارگاه‌ها به تیم های استارت آپی جهت همکاری معرفی می‌شوند.

⏰زمان:
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
ساعت: ۱۰ صبح

🏬مکان :
ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ،برج نوآوری، طبقه نهم شتابدهنده کوانتوم پلاس

پخش زنده از اینستاگرام شتابدهنده کوانتوم پلاس:👇
https://www.instagram.com/qplus.shirazu/

🌱 مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
https://zil.ink/iec.shirazu